preklady tlmocenie doucovanie

Oblasti špecializácie:

 • Cestovný ruch
 • Marketing
 • Ekonómia
 • Právo
 • Účtovníctvo a dane
 • Ľudské zdroje
 • Vzdelávanie
 • Politológia
 • Stavebníctvo
 • Strojárstvo
 • IT a software
 • Medicína a farmácia

Doučujeme:

 • Všeobecná angličtina
 • Obchodná angličtina
 • Právnická angličtina
 • HR angličtina
 • Angličtina v cestovnom ruchu

PREKLADY

ODBORNÉ PREKLADY

Odborné preklady si vyžadujú nielen znalosti cudzieho jazyka, ale aj rozsiahle vedomosti z odvetvia, ktorého sa preklad týka. Vďaka databáze špecializovaných prekladateľov zabezpečujeme preklady náročných textov z oblasti účtovníctva, práva, strojárskeho priemyslu, potravinárstva, farmácie či stavebníctva.

ÚRADNE OVERENÉ PREKLADY

Úradné overenie sa vyžaduje pri prekladoch rôznych dokumentov ako napríklad vysokoškolské diplomy, potvrdenia, výpisy z obchodného registra a rodné listy.

MARKETINGOVÉ PREKLADY

Agentúra MyEnglish poskytuje preklady textov z/do anglického jazyka, ktoré sa nachádzajú v reklamných materiáloch, katalógoch, cenníkoch alebo jedálnych lístkoch.

PREKLADY WWW STRÁNOK

Kvalitne preložená web stránka do anglického jazyka je v dnešnej dobe samozrejmosťou. Zároveň je spôsobom, ako o sebe dať vedieť zahraničným klientom. MyEnglish poskytuje profesionálne preklady www stránok vrátane lokalizácie textov.

ĎALŠIE JAZYKY

MyEnglish sa špecializuje na anglický jazyk, avšak preklady niektorých projektov, textov a internetových stránok si vyžadujú aj preklady z/do iných jazykov než angličtina. V spolupráci s prekladateľmi zabezpečujeme preklady textov a dokumentov aj v rámci jazykov: nemecký jazyk, poľský jazyk, grécky jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, taliansky jazyk, španielsky jazyk a ďalšie.

ODVETVIA

V rámci prekladov z angličtiny do slovenčiny a opačne pokrývame všetky odvetvia, a to najmä cestovný ruch, marketing, ekonómia, právo, účtovníctvo a dane, ľudské zdroje, vzdelávanie, politológia, stavebníctvo, strojárstvo, IT a software, medicína a farmácia.

preklad anglictina

Kontaktujte nás:

+421 907 65 34 86
myenglish@myenglish.sk

Poskytujeme:

 • Odborné preklady
 • Úradné preklady
 • Expresné preklady
 • Preklady webstránok

Prekladáme:

 • Nemecký jazyk
 • Ruský jazyk
 • Poľský jazyk
 • Francúzsky jazyk
 • Španielsky jazyk
 • Taliansky jazyk
 • Grécky jazyk