preklady tlmocenie doucovanie

Oblasti špecializácie:

 • Cestovný ruch
 • Marketing
 • Ekonómia
 • Právo
 • Účtovníctvo a dane
 • Ľudské zdroje
 • Vzdelávanie
 • Politológia
 • Stavebníctvo
 • Strojárstvo
 • IT a software
 • Medicína a farmácia

Doučujeme:

 • Všeobecná angličtina
 • Obchodná angličtina
 • Právnická angličtina
 • HR angličtina
 • Angličtina v cestovnom ruchu

ČASTÉ OTÁZKY

Aká je dodacia lehota prekladov?

Dodacia lehota závisí od rozsahu a náročnosti prekladaného textu. Štandardná dodacia lehota pre preklady do 10 normostrán je 6 pracovných dní.

Akým spôsobom sa doručujú preklady?

Preložené texty doručujeme e-mailom, poštou, alebo osobne. Úradne overené preklady doručujeme poštou alebo osobne. Pri prekladoch s vyšším počtom normostrán poskytujeme konzultácie u klienta (Bratislava a okolie), pričom cena za preklad ostáva rovnaká.

Čo je to normostrana?

Normostrana je štandardizovaná jednotka pre meranie rozsahu textu. Jedna normostrana zodpovedá 1800 znakom vrátane medzier. Dĺžka textu sa niekedy vypočítava podľa počtu slov v zdrojovom texte.

Kde prebieha doučovanie?

Doučovanie spravidla prebieha v priestoroch klienta – kancelárske resp. bytové priestory alebo na neutrálnej pôde – napríklad kaviareň. Klienti tým šetria čas potrebný na cestovanie.

Akým spôsobom prebieha doučovanie?

Lektori prispôsobujú metódy vyučovania a náročnosť študijných materiálov vedomostiam a požiadavkám klienta. Naše postupy zahŕňajú konverzácie o bežných a odborných témach, čítanie textu z učebnice angličtiny, vypracovávanie cvičení, preklad viet do slovenčiny a do angličtiny. Pre náročnejších klientov je doučovanie prispôsobené podľa ich požiadaviek.

anglictina

Kontaktujte nás:

+421 907 65 34 86
myenglish@myenglish.sk

Poskytujeme:

 • Odborné preklady
 • Úradné preklady
 • Expresné preklady
 • Preklady webstránok

Prekladáme:

 • Nemecký jazyk
 • Ruský jazyk
 • Poľský jazyk
 • Francúzsky jazyk
 • Španielsky jazyk
 • Taliansky jazyk
 • Grécky jazyk