preklady tlmocenie doucovanie

Oblasti špecializácie:

 • Cestovný ruch
 • Marketing
 • Ekonómia
 • Právo
 • Účtovníctvo a dane
 • Ľudské zdroje
 • Vzdelávanie
 • Politológia
 • Stavebníctvo
 • Strojárstvo
 • IT a software
 • Medicína a farmácia

Doučujeme:

 • Všeobecná angličtina
 • Obchodná angličtina
 • Právnická angličtina
 • HR angličtina
 • Angličtina v cestovnom ruchu

DOUČOVANIE

Poskytujeme skupinové a individuálne kurzy anglického jazyka pre jednotlivcov a firmy. Dôraz dávame nielen na výučbu teórie a gramatiky, ale aj na praktickú stránku kurzov. Hodiny pozostávajú najmä z konverzačných cvičení, doplňovacích cvičení, čítania a prekladania textov. Pokrývame všetky úrovne angličtiny – začiatočníci, mierne pokročilí a pokročilí.

VŠEOBECNÁ ANGLIČTINA

V rámci doučovania všeobecnej angličtiny klienti získajú a zlepšia svoju výslovnosť, schopnosť porozumieť anglickým textom a schopnosť komunikovať v anglickom jazyku pri každodenných situáciách.

ODBORNÁ ANGLIČTINA

FIREMNÉ KURZY

Jazykové znalosti zamestnancov predstavujú efektívny nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti obchodných spoločností a organizácií. Na základe rozsiahlych skúseností v oblasti jazykového vzdelávania ponúka agentúra MyEnglish kurzy angličtiny, ktoré zamestnancov naučia lepšie komunikovať, rozšíria ich slovnú zásobu a odstránia strach z komunikácie v cudzom jazyku. Kurzy šité na mieru zodpovedajú špecifickým požiadavkám zamestnancov. Lektori prichádzajú do priestorov firiem, a tým šetria zamestnancom čas.

PRÍPRAVNÉ KURZY

V rámci prípravných kurzov zabezpečujeme doučovanie na maturity, jazykové skúšky, prijímacie a pracovné pohovory. Doučovanie prebieha individualnou formou, ktorá najlepšie zodpovedá požiadavkám klienta. Prípravné kurzy prebiehajú individuálne alebo v malých skupinkách.

Štruktúra hodiny individuálneho doučovania angličtiny

Úvodná konverzácia medzi klientom a lektorom je zameraná na základné témy, ako napríklad práca, pracovná náplň, nezamestnanosť, inflácia a vzdelávanie, výhody a nevýhody eura na Slovensku a pod. Úvodná konverzácia trvá približne 5 minút a jej cieľom je viesť rozhovor medzi klientom a lektorom v anglickom jazyku, a tým zahájiť hodinu a „rozhovoriť“ klienta v angličtine.

Nasleduje čítanie z učebnice: klient po častiach číta jednu z lekcií učebnice. Ak je to potrebné, lektor opravuje výslovnosť pri odborných slovách a výrazoch.  Klient si do učebnice alebo zošita zaznamenáva nové slová a výrazy z finančnej, právnej alebo inej odbornej oblasti. Klient ďalej prekladá jednotlivé vety z učebnice a v prípade potreby mu lektor vysvetľuje význam a používanie niektorých náročných slov a výrazov (vrátane predložiek, spojok, členov a i.). Čítanie trvá približne 15 minút, pričom cieľom je zlepšiť výslovnosť  anglických slov, naučiť sa nové slová a výrazy, a rozvinúť schopnosť prekladať komplexné vety z angličtiny do slovenčiny.

anglicky jazyk

Kontaktujte nás:

+421 907 65 34 86
myenglish@myenglish.sk

Poskytujeme:

 • Odborné preklady
 • Úradné preklady
 • Expresné preklady
 • Preklady webstránok

Prekladáme:

 • Nemecký jazyk
 • Ruský jazyk
 • Poľský jazyk
 • Francúzsky jazyk
 • Španielsky jazyk
 • Taliansky jazyk
 • Grécky jazyk